PRIVACYVERKLARING VAN FOOTNOTE-NADINE VANVUCHELEN

PRIVACYVERKLARING VAN FOOTNOTE-NADINE VANVUCHELEN
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die FOOTNOTE verwerkt van haar klanten.
 
Indien je klant wordt van FOOTNOTE, of om een andere reden persoonsgegevens aan FOOTNOTE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: NADINE VANVUCHELEN, BUNDERSTRAAT 18, 1745 OPWIJK, 0477847201, BTW BE0844294037.
Het salon is bereikbaar via info@footnote.be of 0477847201.
 
2. Welke gegevens verwerkt FOOTNOTE en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via anamnese tijdens behandeling
e) Voor – en na foto’s
 
2.2 Footnote verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Footnote;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
 
E-mail berichtgeving: Footnote gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Footnote Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via mailtje via info@footnote.be
 
3. Bewaartermijnen Footnote verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Footnote passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Footnote gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse (Nadine Vanvuchelen) van Footnote kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Footnote zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse (Nadine Vanvuchelen).
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Footnote je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse (Nadine Vanvuchelen van Footnote via info@footnote.be of 0477847201.
 
6. Wijzigingen Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes?

Door je email adres in te vullen ontvang je regelmatig waardevolle tips via de mail.  Voor deze mailing kan je op ieder gewenst moment uitschrijven via de uitschrijf link onderaan iedere mail.