GPDR

PRIVACYVERKLARING  NADINE VANVUCHELEN


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nadine Vanvuchelen verwerkt van haar klanten.  Nadine gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Global Data Protection Regulation (GDPR).

Als je gebruik maakt van diensten van Nadine Vanvuchelen, dan hebben wij gegevens van jou nodig.   Deze verstrek je via de telefoon, émail, of via het online-boekingssysteem.  Hierdoor geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1.Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

NADINE VANVUCHELEN

BUNDERSTRAAT 18

1745 OPWIJK

0477847201

nvanvuchelen@gmail.com

BTW BE0844294037


2. Welke gegevens verwerkt Nadine Vanvuchelen en voor welk doel


2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam, geboortedatum
  2. b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
  3. c) telefoonnummer, e-mailadres,
  4. d) Eventuele gezondheidsgegevens via anamnese tijdens behandeling
  5. e) Huisarts, specialisten of andere hulpverleners
  6. f) Voor- en na foto’s van huid, nagels (enkel als gespecialiseerd voetverzorger)


2.2 Nadine Vanvuchelen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nadine Vanvuchelen,
  3. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
  4. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels worden gedeeld op Social Media na toestemming van u. (enkel van toepassing bij Gespecialiseerde Voetverzorging)


Nadine zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld het rapporteren van jouw huisarts). Dit gebeurt enkel via telefoon of briefwisseling (schriftelijk of via beveiligd platform).


E-mail berichtgeving: Nadine Vanvuchelen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Footnote en Het balanshuis.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mailtje nvanvuchelen@gmail.com


3. Nadine bewaart jouw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers


4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nadine Vanvuchelen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nadine Vanvuchelen van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten


5.1 Via Nadine Vanvuchelen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nvanvuchelen@gmail.com.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd nodig is.   

5.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nadine Vanvuchelen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Nadine Vanvuchelen via nvanvuchelen@gmail.com


6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites www.footnote.be en www.hetbalanshuis.be worden cookies gebruikt.  Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je pc wordt geplaatst.   De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.


7. Wijzigingen Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.